Os ydych yn meddwl ymuno ag undeb credyd, mae’n debyg eich bod wedi dod ar draws y term ‘bond cyffredin’ o’r blaen. Ond beth yn union ydyw?

Diffinnir bond cyffredin gan yr undeb credyd wrth benderfynu pwy sy’n gymwys i ymuno.

Mae gan bob undeb credyd fond cyffredin; yn y bôn mae’n fodd i sicrhau bod gan bob aelod rywbeth yn gyffredin â’i gilydd. Oherwydd y ffordd y mae undebau credyd yn cael eu rhedeg – yn ddemocrataidd, ac yn eiddo i’w haelodau, mae’n bwysig sicrhau bod aelodau’n disgyn o fewn y bond cyffredin hwnnw.

Mae cael bond cyffredin yn helpu i adlewyrchu’r ffaith bod undebau credyd yn sefydliadau sy’n eiddo i’r aelodau ac sy’n cael eu rhedeg er budd eu haelodau – gyda’r bond cyffredin hwnnw yn eu cysylltu.

Yma yn Smart Money Cymru, diffinnir ein bond cyffredin fel unrhyw un sy’n preswylio yng Nghymru. Os ydych chi’n byw yng Nghymru, rydych chi’n gymwys i ymuno â ni fel aelod.