Gwyddom o brofiad y gall bod mewn dyled achosi llawer o boen meddwl a phryder. Yn aml, ni fydd banciau’r stryd fawr yn gallu eich helpu os ydych yn eich gorddrafft ac yn cael trafferth talu’ch cardiau credyd neu daliadau llog benthyciad.

Gofynnwch i ni am gymryd benthyciad i helpu i gyfuno’ch dyledion. Mae’n debygol eich bod yn talu cyfraddau llog uchel iawn os oes gennych nifer o ddyledion, a gallwn helpu i gyfuno’r rhain i gyd o fewn un benthyciad, gyda chynllun ad-dalu a gytunwyd arno, y gellir ei reoli.

Os ydych chi’n poeni am eich dyledion, rhowch alwad i ni a bydd ein cynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid ond yn rhy barod i’ch helpu.

Rydym yn annog trafod yn agored am ddyledion a phryderon ariannol – ac nid wnawn farnu. Cysylltwch â ni os gallwn helpu, neu i edrych ar fenthyciad cyfuno.

Ymgeisiwch am fenthyciad

Oes cwestiwn?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein benthyciadau, polisïau, cyfraddau llog neu’r hyn y gallwch gymryd benthyciad ar ei gyfer – yna cysylltwch â ni. Mae gennym hefyd adran Cwestiynau Cyffredin defnyddiol hefyd.

Darllen ein Cwestiynau Cyffredinol