Lledaenwch gost y Nadolig eleni gyda chyllid moesegol gan Smart Money Cymru. Rydyn ni eisoes wedi bod yn cynnig ein benthyciadau Nadolig dros yr haf, a thrwy gymryd benthyciad llog isel, gallwch nid yn unig ddathlu tymor yr ŵyl pa bynnag ffordd y dymunwch, ond hefyd lledaenu’r gost dros nifer o fisoedd gan osgoi’r pryder bod dyledion enfawr i’w talu yn y flwyddyn newydd.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein Benthyciad Nadolig, efallai yr hoffech chi edrych ar ein cyfrif Cynilo Nadolig hefyd.

Gwnewch gais am fenthyciad Nadolig heddiw
slider image