Mae ein Benthyciadau Smart ar gael ar gyfer nifer o resymau gwahanol – rhain yw ein benthyciad mwyaf poblogaidd. Mae gennym gyfraddau llog hyblyg, fforddiadwy yn ddibynnol ar faint rydych chi’n ei fenthyg (hyd at £ 15,000).

Pam dewis Benthyciad Smart?

  • Dim cosb ad-dalu cynnar
  • Ymgeisio cyflym a hawdd
  • Pobl sy’n edrych ar geisiadau, nid robotiaid
  • Ad-daliadau cyfradd sefydlog am hyd at 60 mis
  • Rydyn ni’n eich helpu chi i dyfu’ch cynilion wrth i chi ad-dalu’ch benthyciad
  • Daw pob un o’n benthyciadau gyda Yswiriant Benthyciad
  • Mae ein cyfraddau llog yn dryloyw, ac yn is na llawer o fanciau’r stryd fawr

Mae gwneud cais am Fenthyciad Smart yn syml. Cliciwch ar y ddolen isod neu ffoniwch y swyddfa am sgwrs gydag un o’n tîm.

Gellir cynnal gwiriad credyd ar ymgeiswyr sydd am fenthyca gan Fanc Cymunedol Smart Money Cymru.

Ymgeisio am Fenthyciad

Darganfod mwy am sut i ymgeisio heddiw

Sut i Ymgeisio

Faint gallech chi ei fenthyg?

Cyfnod mewn misoedd

Canlyniadau cyfrifiannel

Representative APR

Cyfradd flynyddol

36%

Ad-daliadau Misol

12 ad-daliadau misol o

£100.46

Swm benthyciad

£1000

Cyfanswm cost credyd

£205.52

Cynnyrch

Standard loan

Cyfanswn sy'n ddyledus

£1205.52