Banc Cymunedol yw Smart Money Cymru sy’n cynnig gwasanaethau ariannol i bobl Cymru. I gymharu â banc y stryd fawr, mae ein gwerthoedd, ein cenhadaeth a’n gweledigaethau yn wahanol iawn. Rydym yma ar gyfer cymuned aelodau sy’n rhan o Smart Money Cymru, i’w helpu i gynilo neu fenthyg arian, ac i fod yn fwy craff gyda’u penderfyniadau ariannol.

Yr ydym am rymuso ein haelodau a’n cymunedau, ac yr ydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd wahanol. Rydym yn darparu benthyciadau fforddiadwy a chydnerthedd ariannol gydag amrywiaeth o gyfrifon cynilo, gan weithio gyda rhandaliad ledled Cymru, darparu addysg ariannol a chefnogi a rhoi i achosion da.

Yn fwy na dim, mae gennym ein cymuned wrth wraidd popeth a wnawn. Yn wahanol i’ch banciau ar y stryd fawr, gallwch gysylltu â ni naill ai ar y ffôn, drwy e-bost neu yn ein canghennau a thrafod eich arian gyda chynghorydd cwsmeriaid cyfeillgar. Dros amser, mae’n debyg y byddwch yn dod i adnabod y tîm!

Cysylltwch