Smart Money Cymru yw’r Banc Cymunedol sydd a’r twf cyflymaf yng Nghymru, ac os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch ymuno â ni heddiw!

Rydyn ni yma i gefnogi ein cymuned. Mae tyfu a gwella ein gwasanaethau ar gyfer ein cymuned a’n haelodau yn rhan bwysig o’r hyn a wnawn. Dewch yn rhan o’r mudiad cyffrous hwn trwy ymuno â ni heddiw.

Cewch dawelwch meddwl o wybod y  byddwch, trwy ddod yn aelod o Smart Money Cymru, yn cefnogi eich cymuned leol ac yn ymuno â mudiad byd-eang sy’n rhoi pobl o flaen elw

Mae llawer o fuddion i fod yn aelod o undeb credyd:

  • Mynediad unigryw i fenthyciadau personol hyd at £ 15,000
  • Mynediad i SmartGoods
  • Ffordd hawdd o ddod yn gynilwr rheolaidd gyda’r tawelwch meddwl o yswiriant bywyd am ddim
  • Mynediad 24 awr i weld eich cyfrif
  • Dod yn rhan o sefydliad lleol sy’n rhoi ei aelodau yn gyntaf
  • Diogelir eich cynilion gan Warant FSCS ac rydym yn cael ein rheoleiddio yn union fel banciau’r Stryd Fawr
  • Mwynhewch gyfraddau llog ar fenthyciadau nas cynigir gan fenthycwyr eraill
  • Rydym wedi talu difidend blynyddol i’n aelodau yn gyson am yr 20 mlynedd diwethaf, ar gyfraddau llog cynilo uwch na llawer o fanciau’r stryd fawr
  • Byddwch yn rhan o sefydliad ariannol moesegol
  • Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth cwsmeriaid  sydd ar gael i helpu pob un aelod fel ei gilydd. Mae’n adolygiadau’n adlewyrchu hyn, felly rydych wastad mewn dwylo saff
Ymunwch heddiw