Oes gennych chi gwestiynau ychwanegol? Cysylltwch â ni i’w gofyn, rydym bob amser yn barod i helpu.

Cysylltu â ni

Faint gallech chi ei fenthyg?

Cyfnod mewn misoedd

Canlyniadau cyfrifiannel

Representative APR

Cyfradd flynyddol

36%

Ad-daliadau Misol

12 ad-daliadau misol o

£100.46

Swm benthyciad

£1000

Cyfanswm cost credyd

£205.52

Cynnyrch

Standard loan

Cyfanswn sy'n ddyledus

£1205.52