Mae gwneud ymrwymiad tuag at gynilo yn caniatáu ichi weithio tuag at eich nodau ariannol ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi pe bai argyfwng yn codi.

Rydyn ni’n cynnig llawer o’r un gwasanaethau y mae banciau’r stryd fawr a chymdeithasau adeiladu yn eu cynnig, ond gyda rhai gwahaniaethau allweddol – rydyn ni’n foesegol, a chi sy’n rheoli.

Mae llawer rheswm dros agor cyfrif cynilo gyda ni – cronfa wrth gefn, priodas, DIY, car newydd, ffioedd Prifysgol …beth bynnag y bo – cynilwch!

Beth yw’r gofynion i agor cyfrif, a’i gynnal? Taliadau lleiaf / uchaf? – Blaendal cyntaf o £5 wrth agor cyfrif ac yna taliadau rheolaidd tuag at eich cyfrif

Agorwch gyfrif cynilo heddiw

Cynilo ar Gyfer y Nadolig

Gallwch agor cyfrif cynilo Nadolig gyda ni, a rhoi arian o’r neilltu bob mis dros y flwyddyn! Mae ein cyfrif Nadolig yn golygu na allwch gael mynediad tan Dachwedd 1af – gan gadw eich arian yn ddiogel rhag cael eich temtio yn ystod y flwyddyn.

Agorwch cyfrif cynilo Nadolig
Test

Cyfrif Cynilwr Iau

Rydym am addysgu a grymuso ein haelodau o ran defnyddio arian yn ddoethach – a pha ffordd well o annog arbedion i’r iau? Mae’r cyfrifon hyn yn addas ar gyfer pob plentyn o’u geni, hyd at 18 oed. Dechreuwch gyda dim ond £1!

Darllen Mwy
Young family mum dad and daughter sat in the park

Cynilo yn y Gwaith

Os yw eich cyflogwr yn un o’n partneriaid, gallwch arbed arian yn uniongyrchol o’ch cyflogres bob mis. Hefyd, fel Arbedwr Cyflogres, cewch fynediad at gyfraddau benthyciadau ffafriol hefyd.

Darganfyddwch Mwy