Yma yn Smart Money Cymru, un o’n nodau yw addysgu a grymuso ein haelodau o ran defnyddio arian yn graff. Pa ffordd well nag annog cynilo gan yr ifanc?

Mae ein Cyfrif Cynilwr Iau yn addas ar gyfer pob plentyn o ddiwrnod ei g/eni hyd at 18 oed. Gellir agor cyfrifon o  ddiwrnod ei g/eni gyda chyn lleied â £1 a gall unrhyw un dalu i mewn i’r cyfrif.

Gallwch dalu i mewn i Gyfrif Cynilwr Iau trwy unrhyw un o’r dulliau talu a gynigiwn, gan gynnwys rhannu taliad. Er enghraifft, os dewiswch gynilo swm rheolaidd o’ch gyflogres, archeb sefydlog neu fudd-daliadau, gallwch ein cyfarwyddo i roi rhan ohono yng nghyfrifon pob un o’ch plant, a rhywfaint yn eich cyfrifon Nadolig, Cyfranddaliad neu Fenthyciad.

Download a Junior Membership Form

Junior Membership Form
slider image