Dyma  amser gorau’r flwyddyn … i fod! Ond gall y Nadolig achosi llawer iawn o bwysau ariannol ar deuluoedd, a dyna pam y gallwn ddarparu Benthyciadau Nadolig yn ogystal â’n cyfrif Cynilion Nadolig poblogaidd iawn.

Mae’r cyfrif hwn yn caniatáu ichi gynilo trwy gydol y flwyddyn i helpu i ledaenu cost y Nadolig. Gyda’r cyfrif hwn, gallwch arbed symiau rheolaidd neu wneud taliadau untro. Yna mae’r cyfrif wedi’i gloi tan Dachwedd 1af, gan sicrhau bod eich arian yn ddiogel tan yr adeg arbennig honno o’r flwyddyn!

I ddarganfod mwy am ein cyfrifon cynilo Nadolig a sut gallwn eich helpu chi, cysylltwch.

Ymunwch Heddiw
slider image