Rydym yn cael ein diogelu gan y  Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Gall yr FSCS dalu iawndal i adneuwyr os na all undeb credyd gyflawni ei rwymedigaethau ariannol. Mae’r rhan fwyaf o adneuwyr, gan gynnwys y mwyafrif o unigolion a busnesau bach, yn dod o dan y cynllun.

  1. Mewn perthynas ag adneuon, mae gan adneuwr cymwys yr hawl i hawlio hyd at £ 85,000.
  2. Ar gyfer cyfrifon ar y cyd, mae pob deiliad cyfrif yn cael ei drin fel un sydd â hawliad mewn perthynas â’i gyfran, felly ar gyfer cyfrif ar y cyd a ddelir gan ddau adneuwr cymwys, yr uchafswm y gellid ei hawlio fyddai £ 85,000 yr un (gan wneud cyfanswm o £ 170,000).

Am ragor o wybodaeth am y cynllun (gan gynnwys y symiau a gwmpesir a’r cymhwysedd i hawlio) gofynnwch yn eich cangen leol, cyfeiriwch at wefan FSCS http://www.fscs.org.uk/ neu ffoniwch 0800 678 1100.