Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau corfforaethol i grwpiau Cymunedol lleol ac mae gennym restr gynyddol o aelodau corfforaethol o fewn ein haelodaeth! Mae bod yn aelod corfforaethol yn golygu bod gennych nid yn unig gyllid moesegol, ond eich bod hefyd yn rhan o gymuned wych sydd â chyfoeth o wybodaeth fydd yn helpu i’ch prosiect dyfu.

Ydych chi yn aelod corfforaethol?

Mae gennym dri chategori y gallech fod yn aelod corfforaethol ohonynt, i gael arweiniad pellach, ffoniwch ni heddiw.

Y Corff Corfforaethol

Mae corff corfforaethol yn gwmni cyfyngedig neu’n bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig sydd wedi’i ymgorffori â Thŷ’r Cwmnïau. Gall y corff corfforaethol ddod yn aelod yn ei enw ei hun, cyn belled â’i fod yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer aelodaeth gorfforaethol o dan gymwysterau aelodaeth yr Undeb Credyd.

Partneriaeth

O ran Partneriaeth, rhaid bod cynrychiolydd enwebedig (unigolyn) sy’n dod yn aelod yn rhinwedd ei swydd fel partner yn y bartneriaeth. Rhaid i’r bartneriaeth fod yn gymwys o dan reolau’r Undeb Credyd.

Corff Llywodraethol neu Gymdeithas Anghorfforedig

Yn yr un modd â phartneriaethau, bydd y cyfrif undeb credyd yn enw’r unigolyn cofrestredig. Rhaid i’r person fod yn swyddog i gorff llywodraethu’r gymdeithas anghorfforedig a bydd yn cael ei adnabod fel y Cynrychiolydd Dynodedig. Nid oes angen i’r unigolyn fodloni’r meini prawf ar gyfer aelodaeth unigol o’r Undeb Credyd ond rhaid i’r Gymdeithas fod yn gymwys o dan gymhwyster aelodaeth gorfforaethol rheolau’r Undeb Credyd.

Gwnewch gais i ddod yn aelod corfforaethol heddiw