I wneud cais am unrhyw un o’n benthyciadau, bydd angen i chi fod yn aelod o Smart Money Cymru. I ddarganfod mwy am ymuno â’n hundeb credyd, cliciwch yma.

Gallwch ymgeisio am fenthyciad ar yr un bryd ag ymuno hefo Fanc Cymunedol Smart Money Cymru.

Cliciwch yma am ffurflen aelod newydd

Gallwch wneud cais am fenthyciad gyda ni ar yr un pryd ag ymuno â Banc Cymunedol Smart Money Cymru. Cliciwch yma ar gyfer cais am fenthyciad aelod newydd. Ar ôl i ni dderbyn yr holl ddogfennaeth angenrheidiol gennych chi, ein nod yw rhoi penderfyniad i chi ar eich cais am fenthyciad o fewn 24 awr. Byddwn bob amser yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi beth yw canlyniad eich cais a byddwch bob amser yn cael siarad â Chynghorydd Cwsmer go iawn yn ystod eich cais am fenthyciad.

Pa ddogfennau fydd angen i mi ddangos?

Os ydych chi’n gwneud cais i ddod yn aelod wrth gyflwyno cais am fenthyciad, efallai y bydd angen i chwi anfon lluniau o’ch ID atom. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen hyn.  Ar gyfer y rhan fwyaf o’n benthyciadau, bydd angen i ni weld 3 mis o ddatganiadau banc yn defnyddio’r Rhwydwaith Bancio Agored. Os na allwch gysylltu eich cyfrifon â ni gan ddefnyddio’r Rhwydwaith Bancio Agored, ffoniwch ni i drafod beth i’w wneud nesaf.

Os ydych chi’n ceisio am fenthyciad ar gyfer cyfuno dyledion, bydd angen i ni weld ffigurau setliad ar gyfer pob un o’r cyfrifon yr hoffech chi eu clirio ac, wrth i ni dalu credydwyr yn uniongyrchol, mae angen manylion banc arnom ar gyfer taliadau BACs.

Cwestiynau cyffredinol am ein benthyciadau