I ddod yn aelod, bydd angen i chi dalu blaendal cyfranddaliadau o £ 5.00 er mwyn gweithredu eich cyfrif, ac ar ôl ei dalu, cewch eich ailgyfeirio yn ôl i’r dudalen cais.

Gallwch ymuno â ni ar-lein trwy glicio yma a chwblhau’r ffurflen gais ar-lein yn llawn.

Ymunwch Heddiw

Ddim yn gallu cofrestru ar-lein?

Gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais Aelodaeth a’i dychwelyd i’r Brif Swyddfa naill ai trwy’r post neu e-bost ynghyd â’r dulliau gwirio adnabod a chyfeiriad perthnasol.

Smart Money Cymru Credit Union
64 – 66 Cardiff Road
Caerphilly
CF83 1JQ

Er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Atal-Gwyngalchu Arian, bydd angen i chi brofi pwy ydych trwy ddulliau adnabod a chyfeiriad dilys. Gweler y rhestr isod am ffurfiau derbyniol o ID a dilysu cyfeiriad (nid yw’r rhestr yn gynhwysfawr, os nad oes gennych eitem o’r rhestr, rhowch alwad i ni a gallwn ni helpu!)

E-bostiwch y ddogfennaeth i info@smartmoneycymru.co.uk