Diweddariadau
  Ein Benthyciadau

  Ein Benthyciadau

  Fel aelod o Smart Money Cymru, mae gennych fynediad at ystod o fenthyciadau unigryw hyd at £15,000. Po fwyaf y byddwch chi’n ei fenthyg, y lleiaf yw’r gyfradd llog hefyd.
  Eisiau ymuno?

  Eisiau ymuno?

  Smart Money Cymru yw'r Banc Cymuned sydd yn tyfu gyflymaf yng Nghymru, ac os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch ymuno gyda ni heddiw!

  Cyfrifiannell Benthyciad

  Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

  Uchafswm y benthyciad :
  Uchafswm hyd y benthyciad :

  £

  Term

  Ad-dalu pa mor aml
  £
  APR
  0%
  # Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  0%
  # Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  0%
  # Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  0%
  # Ad-daliadau
  Cyfanswm

  At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio.

  Dechrau Arbed

  Dechrau Arbed

  Dysgu mwy
  Benthyg Arian

  Benthyg Arian

  Dysgu mwy
  Smart Goods

  Smart Goods

  Dysgu mwy
  Cynilo yn y Gwaith

  Cynilo yn y Gwaith

  Dysgu mwy
  Bancio Symudol

  Bancio Symudol

  Dysgu mwy

  Cynilo a benthyg arian yn foesegol ac yn gyfrifol

  Yr ydym am rymuso ein haelodau a'n cymunedau, ac yr ydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd wahanol. Rydym yn darparu benthyciadau fforddiadwy a chydnerthedd ariannol gydag amrywiaeth o gyfrifon cynilo, gan weithio gyda rhandaliad ledled Cymru, darparu addysg ariannol a chefnogi a rhoi i achosion da.

  Dysgu mwy
  Wedi bod gyda SMC ers 2016
  Wedi bod gyda SMC ers 2016

  Wedi bod gyda SMC ers 2016, a wedi cael profiad gwych gyda nhw bob tro. Hynod o gynorthwyol a cyfeillgar! Mae gallu cael benthyciad a cynilo arian ar yr un pryd yn fendith. Unwaith bydd fy ...

  Gwasanaeth cwsmer gwych
  Gwasanaeth cwsmer gwych

  Mi es i'r swyddfa yng Nghoed Duon ble wnes i gyfarfod a Carol ag Esme. Roedd gen i ambell gwestiwn, ac roedden nhw yn wych gyda'r ffordd y wnaethon nhw ymateb. Fe wnaethon nhw yn siwr fy mo...

  Cynilo a Benthyg
  Cynilo a Benthyg

  Rydw i wedi bod yn cynilo gyda SMC am dros flwyddyn nawr, a rydw i wedi trefnu benthyg arian trwyddyn nhw. Roedd Abbie yn hynod o broffesiynol yn asesu fy nghais, a cysidro yr holl dystiola...

  Gwasanaeth Cyflym
  Gwasanaeth Cyflym

  Wnes i roi cais, a cafodd ei sortio yn sydyn iawn gan Abbie. Dim cwynion o gwbwl, ffordd wych i gynilo a mae'r cyfraddau llog yn anhygoel. Llawer gwell 'na cwmnïau 'pay day loan'. Roedd Abb...

  Adolygwch ni

  Newyddion

  Cadwch yn gyfoes

  Ein Lleoliad

  Dewch o hyd i'ch cangen