Fel aelod o Smart Money Cymru, mae gennych fynediad at ystod o fenthyciadau unigryw hyd at £15,000. Po fwyaf y byddwch chi’n ei fenthyg, y lleiaf yw’r gyfradd llog hefyd.

Os yw’ch cyflogwr yn rhan o’n Cynllun Cyflogres, yna gallwch hefyd elwa o’n Benthyciadau Cyflogres – sydd yn cynnig cyfraddau llog sydd hyn yn oed yn well i chi nag ar ein benthyciadau arferol!

Pam benthyca gan Smart Money Cymru?

 • Dim cosb ad-dalu cynnar
 • Ymgeisio cyflym a hawdd
 • Pobl sy’n edrych ar geisiadau, nid robotiaid
 • Ad-daliadau cyfradd sefydlog am hyd at 60 mis
 • Rydyn ni’n eich helpu chi i dyfu’ch cynilion wrth i chi ad-dalu’ch benthyciad
 • Daw pob un o’n benthyciadau gyda Yswiriant Benthyciad
 • Mae ein cyfraddau llog yn dryloyw, ac yn is na llawer o fanciau’r stryd fawr

Ymgeisio heddiw

Cliciwch yma

Ar gyfer beth ydym ni’n darparu benthyciadau?

Gallwch fenthyca arian oddi wrthym ni am nifer o resymau. Isod mae rhestr o’r rhesymau mwyaf poblogaidd y byddwn yn darparu benthyciadau yn fisol, ond os nad ydy’ch rheswm chi yma, cysylltwch â ni.

 • Prynu car newydd
 • Atgyweirio ceir
 • DIY
 • Tirlunio
 • Dathlu – Priodasau, Partïon
 • Costau Angladdol
 • Biliau Milfeddygon Annisgwyl
 • Biliau Meddygol Annisgwyl
 • Gwariant Nadolig
 • Gwisgoedd Ysgol
 • Gwyliau – tramor neu gartref
 • Cyfuno dyledion

Darganfod Mwy